Ves a contingut

Llei de la Memòria Històrica

Menú principal

Consulta dels llibres d'actes de defuncions

A fi de donar compliment a la Llei de memòria històrica, el Ministeri de Justícia facilitarà l'accés a la consulta de llibres d'actes de defunció dels Registres Civils dependents de la Direcció General dels Registres i Notariat.

Aquest accés es regularà a través de les corresponents instruccions de la Direcció General dels Registres i Notariat.