Ir a Contido

Lei da Memoria Histórica

Menú principal

Consulta dos libros de actas de defuncións

Co fin de dar cumprimento á Lei de Memoria Histórica, o Ministerio de Xustiza facilitará o acceso á consulta de libros de actas de defunción dos Rexistros Civís dependentes da Dirección Xeral dos Rexistros e Notariado.

Este acceso regularase a través das correspondentes instrucións da Dirección Xeral dos Rexistros e Notariado.