Edukira joan

Memoria Historikoaren Legea

Menu nagusia

Izatez espainolak zirenen ondorengoei

52/2007 Legeak, Memoria Historikoaren Lege gisa ezaguna, espainiar askok Gerra Zibilean zein Diktaduran pairatu behar izan zuten erbestea injustiziatzat aitortzen du.

Hori dela eta, aipatutako Legeak, zazpigarren xedapen gehigarrian, ama edo aita jatorriz espainolak zituzten seme-alabei espainiar herritartasuna hartzeko aukera luzatzen die, baita erbestearen ondorioz bere espainiar herritartasunari uko egin behar izan ziotenen edo galdu izan zituztenen ilobei ere.

HERRITARTASUNAREN ESKAERA

Jatorrizko espainiar herritartasuna hartzeko 3 eskaera mota daude:

 1. Ama edo aita jatorriz espainolak zituzten seme-alabentzako

  Espainiako legeak ama edo aita jatorriz espainolak eta Espainian jaiotakoak zituzten seme-alabei herritartasun espainola hartzeko aukera ematen zien dagoeneko.

  Memoria Historikoaren Legeak eskubide hori zabaldu egiten du eta orain, ama edo aita jatorriz espainolak dituzten seme-alabek ere hartu dezakete espainiar herritartasuna, euren gurasoak Espainian jaiotakoak ez badira ere.

  Interesdunek aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • I. EREDUAri dagokion eskaera,, zein web gune honetan deskargatu daiteke. Eredua zure bizilekutik gertuen dagoen Espainiako Enbaxada edo Kontsulatu Nagusian Atari honen kanpoko orrirako esteka ere jaso daiteke.
  • Interesdunaren jaiotza-ziurtagiri literala, atzerriko tokiko erregistro zibil batek emana, eta behar izatekotan legeztatuta edota oharraz lagunduta. Atzerriko tokiko erregistro zibilak legeztatzeko eta oharrak jartzeko izapideen berri eman beharko du.
  • Eskatzailearen jatorriz espainolak diren aita edo amaren jaiotza-ziurtagiri literala.Ziurtagiria Espainiako Erregistro Zibil batek, Erregistro Zibil Kontsular batek edo Udal Erregistro Zibil batek emana izango da, atzerriko erregistro zibil batek ere eman dezake.
 2. Erbestearen ondorioz espainiar herritartasunari uko egin behar izan ziotenen edo galdu izan zutenen ilobentzako

  Erbesteratutako aitonak edo amonak espainiar herritartasuna galdu eta gero jaiotako aita edo amaren seme-alabak hartzen ditu bere baitan talde honek. Hortaz, pertsona horien arbaso espainiar gertuena aitona edo amona izango da.

  Aitona edo amonak ez du zertan jatorriz espainiarra izan behar.

  Interesdunek aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • II. EREDUAri dagokion eskaera,, zein web gune honetan deskargatu daiteke. Eredua zure bizilekutik gertuen dagoen Espainiako Enbaxada edo Kontsulatu Nagusian ere jaso daiteke Atari honen kanpoko orrirako esteka.
  • Interesdunaren jaiotza-ziurtagiri literala,atzerriko tokiko erregistro zibil batek emana, eta behar izatekotan legeztatuta edota oharraz lagunduta. Atzerriko tokiko erregistro zibilak legeztatzeko eta oharrak jartzeko izapideen berri eman beharko du.
  • Eskatzailearen aita edo amaren (aiton edo amona espainiarren seme edo alaba) jaiotza-ziurtagiri literala,Erregistro Zibil Kontsular batek edo atzerriko erregistro zibil batek emana. Azken kasu honetan, ziurtagiria, hala eskatzen denean, legeztatuta eta oharraz lagunduta eman beharko da. Atzerriko tokiko erregistro zibilak legeztatzeko eta oharrak jartzeko izapideen berri eman beharko du. 1870. urtea baino lehen jaio izan balira, bataio-ziurtagiri espainiarra aurkeztu ahal izango dute.

   Ziurtagiri honen xede hutsa aita edo ama aitonarekin edo amonarekin lotzea da.

  • Eskatzailearen aiton edo amonaren jaiotza-ziurtagiri literala, Espainiako Udal Erregistro Batek emana. Aurreko kasuan lez, 1870. urtea baino lehen jaio izan balira, bataio-ziurtagiri espainiarra aurkeztu ahal izango dute.
  • Aiton edo amonaren erbesteratu izaera egiaztatzen duen dokumentazioa. Interesdunaren aiton edo amonaren erbesteratu izaera frogatzeko, legeak 3 modu onartzen ditu.
   • Erbesteratuek Administrazio espainiarrak erbesteratuei emandako pentsioa jaso izana egiaztatzen duen dokumentazioa. Honek, berez eta zuzenean erbestea frogatzen du.
   • Erbestea frogatzen duen dokumentazioa Espainiatik atera zenaren dokumentazioarekin batera, edo beste Estatu batean sartu edo luzaroan egon izanaren dokumentazioarekin batera:
    • Erbesteratu-izaera honakoez egiaztatu ahal izango da:
     • Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Nazioarteko Bulegoko dokumentazioaz, edo errefuxiatu espainiarrak eta bere familiak hartu zituzten harrera-estatuen Errefuxiatuentzako Bulegoetako dokumentazioaz.
     • Erbestearekin lotutako ziurtagiriez edo txostenez, baldin eta horiek alderdi politikoek, sindikatuek edo beste edozein entitate edo erakundek, publiko edo pribatuak, eman dituzten eta agintari espainiarrek edo erbesteratuen harrera Estatuek behar bezala aitortu dituzten. Aipatutako ziurtagiri edo txostenok entitatearen dokumentu-funtsei edo artxibo historikoei modu sinesgarrian egingo diete erreferentzia.
    • Deserrirapena, Espainiatik atera izana edo beste Estatu batean bizi izana honakoez egiaztatu ahalko da:
     • Harrera-estatuaren sarrera zigilua duen pasaporteaz edo bidaia-tituluaz.
     • Matrikula-erregistroaren ziurtagiriaz, Espainiako Enbaxadak edo Kontsulatuak emana
     • Harrera-estatuan bizi izana frogatzen duten ziurtagiriez, Erregistro Zibil Kontsularrak emanak, hala nola: ezkontza-inskripzioak, seme-alaben jaiotza-inskripzioak, heriotza-inskripzioak, etab.
     • Herrialde horretako herritartasuna hartu izana frogatzen duen ziurtagiriaz, harrera-estatuko tokiko erregistro zibilak emana.
     • Harrera-estatuko garaiko dokumentazio ofizialaz, non herrialderako iriste-urtea edo edozein garraio motaren bidezko iristea agertzen den.
    • 1936ko uztailaren 18tik 1955eko abenduaren 31ra bitartean Espainiatik ateratako espainol guztiek erbesteratu izaera izango dute. Espainatik atera izana frogatzeko goian aipatutako dokumentuetako bat aurkeztu behar izango da.
 3. Jatorrizkoa ez den herritartasuna hartzeko aukera jadanik zuten pertsonentzako

  Espainiar herritartasun eratorria hartzeko aukera dagoeneko zuten horiek (bere aita edo ama jatorriz espainola zutelako eta Espainian jaioa), Kode Zibilaren 20.1 b) artikuluaren arabera, orain, jatorrizko espainiar herritartasuna hartzeko aukera ere izango dute.

  Interesdunek aurkeztu beharreko dokumentazioa

  Eskatzaileek III. EREDUAri dagokion eskaera besterik ez dute aurkeztu behar, web gune honetan deskargatu daitekeena. Eredua zure bizilekutik gertuen dagoen Espainiako Enbaxada edo Kontsulatu Nagusian ere jaso daiteke Atari honen kanpoko orrirako esteka.

ESKAERAREN AURKEZPENA ETA EPEAK

Interesdunek haiei dagokien kasuari atxikitutako eskaera-ereduaren bi kopia inprimatu eta bete beharko dituzte. Ereduaren kopiekin batera beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko dute interesdunaren bizilekuari dagokion Erregistro Zibil espainolean, kontsularrean edo Udal Erregistro Zibilean. Zigilatutako kopia bat bueltan emango zaie, aurkeztu izanaren frogagiri gisa.

Herritartasun-eskaera aurkezterakoan beharrezko eskakizunak ez balitu frogatuko, eskatu izan zaizkion momentutik eta ondorengo hogeita hamar egun naturaletan eskatzailea behartuta legoke dokumentazioa osatzera.

Acuerdo De Consejo De Ministrosen 2010ko urtarrilaren 22ko n 24-3-2010 72 BOea, ondorioz (BOE nº 72, de 24-3-2010), prorrogr bat epeari hasiera batean aurreikusita, 2011ko abenduaren 27raino podrresentarsetzea. Eskaera

ERREKURTSOAK

Erregistro Zibilaren arduradunak espainiar herritartasuna emateari uko egingo balio eskatzaileak legean aurreikusitako eskakizunak ez betetzeagatik, interesdunari formalki jakinaraziko litzaioke, Justizia Ministerioko Erregistroen eta Notariotzaren Zuzendaritza Nagusiaren aurrean dagokion errekurtsoa aurkeztu dezan. Hauxe da helbidea: Plaza Jacinto Benavente, nº 3 - 28.071 Madril.

Errekurtsoa Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoetan edota bulego kontsularretan ere aurkeztu ahal izango da.